Η AGACA είναι ένας συνεταιριστικός οργανισμός ομπρέλα για την προώθηση αγροδιατροφικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων σε πολλούς τομείς της οικονομίας στη Γαλικία, βορειοδυτική περιοχή στην Ισπανία. Η βασική μας δραστηριότητα είναι να παρέχουμε όραμα, ηγεσία και αξία στο συνεταιριστικό κίνημα αγροδιατροφής στη Γαλικία, χρησιμοποιώντας μια συλλογική φωνή, για να ενισχύσουμε τα μέλη μας που δραστηριοποιούνται στον συνεχώς μεταβαλλόμενο και ανταγωνιστικό κόσμο του σήμερα. Η AGACA ιδρύθηκε το 1998 ως μη κερδοσκοπική και μη κυβερνητική οντότητα. Εξυπηρετούμε 100 συνεταιρισμούς της Γαλικίας οι οποίοι έχουν συλλογικά πάνω από 34.000 μέλη, απασχολούν άμεσα περισσότερα από 1.000 άτομα και έχουν συνολικό κύκλο εργασιών περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Ιστοσελίδα: https://agaca.coop/

Η GEAccounting είναι ένας μη κερδοσκοπικός Όμιλος Οικονομικού Ενδιαφέροντος, που έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας κοινότητας ανθρώπων που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη και την εφαρμογή της Κοινωνικής Λογιστικής σε όλους τους τύπους οργανισμών. Πλέον, η GEAccounting περιλαμβάνει 50 οντότητες, μεταξύ των οποίων πανεπιστήμια, συμβουλευτικοί φορείς καθώς και εταιρείες και οργανισμοί χρηστών. Στόχος μας είναι η urbi et orbi επέκταση της Κοινωνικής Λογιστικής, για την οποία συνεργαζόμαστε στη δημιουργία και μεταφορά της γνώσης σε σχέση με την Κοινωνικη Λογιστική. Οι κύριες δραστηριότητες που πραγματοποιούνται είναι έρευνα, δημοσιεύσεις, εκπαίδευση και πιστοποίηση της χρήσης της Κοινωνικής Λογιστικής, συμβάλλοντας στην κανονικοποίησή της.

Ιστοσελίδα: www.geaccounting.org

Ο Σύλλογος Συνεταιριστικών Οργανισμών της Ιρλανδίας είναι ένα αντιπροσωπευτικό όργανο για το Ιρλανδικό συνεταιριστικό κίνημα. Ιδρύθηκε το 1894 και κύρια δραστηριότητα έχει να παρέχει όραμα, ηγεσία και αξία στο συνεταιριστικο κίνημα στην Ιρλανδία. Χρησιμοποιούμε τη συλλογική φωνή μας για να βάλουμε τις ανάγκες του συνεταιριστικού κινήματος και των μελών μας στο προσκήνιο σε ό,τι κάνουμε και αντλούμε από το πρωτοποριακό, καινοτόμο και επίμονο πνεύμα των ιδρυτικών μας μελών για να βοηθήσουμε την ενίχυση των συνεταιρισμών μας βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητα, προωθώντας την ανάπτυξη και διασφαλίζοντας τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα. Ο ICOS εξυπηρετεί τον συνεταιριστικό τομέα σε εφτά βασικές κατηγορίες: γαλακτοκομικά προϊόντα, κτηνοτροφία, καταστήματα, εμπόριο και χονδρική, συνεταιρισμοί που σχετίζονται με υπηρεσίες, συνεταιρισμοί με κοινοτικό προσανατολισμό, για πολιτισμό και αναψυχή, συνεταιρισμοί τροφίμων, αλιείας και ποτών και συμβουλευτικοί και εκπαιδευτικοί συνεταιρισμοί.

Ιστοσελίδα: http://www.icos.ie/ 

Η CONFAGRI ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1985 και βρίσκεται στη Λισαβόνα, για να εκπροσωπήσει τον συνεταιριστικό κλάδο της Πορτογαλίας σε εθνικά και διεθνή forums. Απασχολεί περίπου 60 άτομα, τα περισσότερα από αυτά στη Λισαβόνα, αλλά έχει και μερικούς τεχνικούς σε όλη την Πορτογαλική επικράτεια που υποστηρίζουν τις δραστηριότητες των συνεργαζόμενων συνεταιρισμών και έναν μόνιμο στο γραφείο των Βρυξελλών. Είναι μέλος της COGECA (Ευρωπαϊκοί Αγρο-Συνεταιρισμοί) και μέλος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριος στόχος της CONFAGRI είναι η βιώσιμη ανάπτυξη του αγροτικού τομέα, ως υποστήριξη για τη βιωσιμότητα των αγροτικών περιοχών, σε στενό διάλογο με συνεταιρισμούς και αγροτικούς οργανισμούς (μικρομεσαίες επιχειρήσεις αγροτικών περιοχών), που εκπροσωπούν πάνω από το 50% των Πορτογάλων αγροτών. Τέλος, έχει μέλη όλους τους τομείς της Πορτογαλικής Γεωργίας.

Ιστοσελίδα: www.confagri.pt

Το Αγροτικό Συμβουλευτικό και Εκπαιδευτικό Κέντρο της Λετονίας (LLKC) ΕΠΕ – είναι μια συμβουλευτική εταιρεία, που ιδρύθηκε το 1991 και διαθέτει ένα κεντρικό γραφείο στο Οζολνιέκι και 26 υποκαταστήματα σε όλη την επικράτεια της Λετονίας. Το LLKC απασχολεί πάνω από 500 εργαζόμενους και διαθέτει τεράστια εμπειρία στην εφαρμογή και τον συντονισμό μέτρων αγροτικής ανάπτυξης καθώς και στην παροχή γεωργικών συμβουλευτικών υπηρεσιών στη χώρα. Αποστολή μας είναι η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών που σχετίζονται με τις παραγωγικές διαδικασίες της βιομηχανίας, με τη λογιστική και τον επιχειρηματικό σχεδιασμό σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και πληθυσμό της υπαίθρου καθώς και η ανάληψη μελετών, μόρφωσης και ενημέρωσης. Οι πελάτες μας ασχολούνται στον τομέα της γεωργίας, της δασοκομίας, της αλιείας και σε άλλους τομείς αγροτικών επιχειρήσεων.

Ιστοσελίδα: http://llkc.lv/lv

Η Υπηρεσία Αγροτικής Ανάπτυξης της επαρχίας Ζάνταρ (AGRRA) είναι ένας δημόσιος φορέας που ιδρύθηκε από την Κομητεία Ζάνταρ (διοικητική υποδιαίρεση της Δημοκρατίας της Κροατίας). Η κύρια δαστηριότητά της είναι η ανάπτυξη της αγροτικής περιοχής της Κομητείας Ζάνταρ που αποτελείται από 28 δήμους και 4 πόλεις. Η AGRRA συντονίζει και εφαρμόζει δραστηριότητες που σχετίζονται με την αγροτική ανάπτυξη της επαρχείας Ζάνταρ και ακολουθεί εθνικές και Ευρωπαϊκές στρατηγικές με σκοπό την εναρμόνιση της νομοθεσίας σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με τις πολιτικές γεωργικής και αγροτικής ανάπτυξης.

Ιστοσελίδα: http://www.agrra.hr/

 

Η ATLANTIS Engineering Α.Ε. είναι μια Ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση πληροφορικής με κύριες δραστηριότητες την υποστήριξη των καθημερινών παραγωγικών δραστηριοτήτων σε διάφορα εργοστάσια με απλά και προηγμένα κατασκευαστικά συστήματα, την οργάνωση και μηχανοργάνωση των τμημάτων συντήρησης, την παροχή εξατομικευμένων συμβουλών και την εκπαίδευση στη βελτιστοποίηση του κύκλου ζωής των περιουσιακών στοιχείων καθώς και σε λύσεις πληροφορικής. Η εταιρεία έχει οργανώσει με επιτυχία πάνω από 100 Τεχνικά Τμήματα μεταποιητικών εταιρειών, εταιρειών του αγροτικού τομέα, εταιρειών παροχής υπηρεσιών, νοσοκομείων και λιμανιών. Η εταιρεία επίσης διαθέτει σημαντική εμπειρία σε έργα επαγγελματικής κατάρτισης, στην εκπαίδευση στο χώρο εργασίας, στη μάθηση με βάση την εργασία, στην οργάνωση εργαστηρίων, στις πιλοτικές δοκιμές και στην εισαγωγή νέων προϊόντων στην αγορά.

Ιστοσελίδα: https://atlantis-engineering.com/