Τα σεμινάρια θεωρούνται μια μοναδική ευκαιρία για την παρουσίαση και την επικοινωνία των αποτελεσμάτων του έργου. Κάθε σεμινάριο φιλοξενείται από έναν εταίρο στη χώρα του, δηλαδή στην Ισπανία, την Ιρλανδία, τη Λετονία, την Κροατία και την Πορτογαλία. Με σκοπό τη μεταφορά της αποκτειθήσας γνώσης, στα σεμινάρια μπορούν να συμμετάσχουν ενδιαφερόμενοι, εκπαιδευτές, υπεύθυνοι λήψης πολιτικών αποφάσεων, εκπρόσωποι αγροτικών συνεταιρισμών αλλά και δικαιούχοι που συμμετείχαν στο έργο. Αν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες ή να παρακολουθήσετε κάποιο σεμινάριο, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.