Vjeruje se da su seminari jedinstvena prilika za predstavljanje i komuniciranje rezultata projekta. Domaćin svakog seminara je jedan partner u svojoj zemlji, tj. Španjolska, Irska, Latvija, Hrvatska i Portugal. S ciljem prenošenja stečenog znanja, na seminarima mogu sudjelovati dionici, treneri, donositelji političkih odluka, predstavnici poljoprivredno-prehrambenih zadruga ali i korisnici koji su sudjelovali u projektu. Ako ste zainteresirani za više informacija ili sudjelovanje na seminaru, kontaktirajte nas.