AGACA je zadružna krovna organizacija za promicanje poljoprivredno-prehrambenih zadruga u više sektora gospodarstva u Galiciji – sjeverozapadnoj regiji u Španjolskoj. Naša osnovna djelatnost je pružiti viziju, vodstvo i vrijednost pokretu poljoprivredno-prehrambenih zadruga u Galiciji, korištenjem kolektivnog glasa, kako bismo ojačali naše članove koji djeluju u današnjem svijetu koji se neprestano mijenja i konkurentan je. AGACA je osnovana 1988. godine kao neprofitabilna i nevladina organizacija. Opslužujemo 100 galicijskih zadruga koje zajedno imaju više od 34.000 pojedinačnih članova, izravno zapošljavaju >1.000 ljudi i imaju ukupni promet od oko 2 biliona eura.

Website: https://agaca.coop/

GEAccounting [Global Economic Accounting] je neprofitna gospodarska interesna grupa čiji je cilj stvoriti zajednicu ljudi zainteresiranih za razvoj i implementaciju društvenog računovodstva u svim vrstama organizacija. Sada GEAccounting integrira 50 subjekata, među kojima su sveučilišta, organizacije koje propisuju lijekove, konzultantski subjekti, kao i korisničke tvrtke i organizacije. Naš cilj je urbi et orbi proširenje društvenog računovodstva, za koje surađujemo u stvaranju i prijenosu znanja u vezi s društvenim računovodstvom. Glavne aktivnosti koje se provode su istraživanje, objavljivanje, obuka i certificiranje korištenja društvenog računovodstva, čime se pridonosi njegovoj normalizaciji.

Website: www.geaccounting.org

Društvo Irskih zadružnih organizacija tijelo je koje predstavlja industriju za irski zadružni pokret. Osnovani 1894. godine, naša osnovna djelatnost je pružiti viziju, vodstvo i vrijednost zadružnom pokretu u Irskoj. Koristimo naš kolektivni glas kako bismo potrebe zadružnog pokreta i naših članova postavili u prvi plan onoga što radimo i oslanjamo se na pionirski, inovativni i uporni duh naših osnivača kako bismo pomogli u jačanju naših zadruga poboljšanjem konkurentnosti, promicanje rasta i osiguravanje dugoročne održivosti. ICOS služi zadružnom sektoru u sedam ključnih kategorija, naime: višenamjenske mljekarske zadruge; Zadruge stočarskog sektora; Trgovinske, trgovačke i veleprodajne zadruge; Zadruge povezane s uslugama; Zadruge usmjerene na zajednicu, kulturu i slobodno vrijeme; Zadruge za hranu, ribolov i piće te zadruge za savjetovanje i obrazovanje.

Website: http://www.icos.ie/

CONFAGRI je osnovan u listopadu 1985. i nalazi se u Lisabonu, kako bi predstavljao kooperativni portugalski sektor na nacionalnim i međunarodnim forumima. Zapošljava oko 60 ljudi, većinu njih u Lisabonu, ali ima neke tehničare raširene po cijelom portugalskom teritoriju koji podupiru aktivnosti povezanih zadruga i jednog stalnog u uredu u Bruxellesu. Član je COGECA-e (Europske poljoprivredne zadruge), članice Ekonomskog i socijalnog odbora Europske unije. Glavni cilj CONFAGRI-ja je održivi razvoj poljoprivrednog sektora, kao podrška održivosti ruralnih područja, u bliskom dijalogu sa zadrugama i poljoprivrednim organizacijama (MSP ruralnih područja), koji predstavljaju više od 50% portugalskih poljoprivrednika. Ima članove iz svih sektora portugalske poljoprivrede.

Website: www.confagri.pt

Latvijski centar za ruralno savjetovanje i obuku (LLKC) Ltd – je konzultantska tvrtka, osnovana 1991. godine i ima središnji ured u Ozolniekiju i 26 podružnica diljem teritorija Latvije. LLKC zapošljava više od 500 djelatnika i ima bogato iskustvo u provedbi i koordinaciji mjera ruralnog razvoja kao i u pružanju poljoprivrednih savjetodavnih usluga u zemlji. Naša je misija pružati savjete i usluge vezane uz industrijske proizvodne procese, računovodstvo i poslovno planiranje ruralnim poduzetnicima, organizacijama i stanovništvu, kao i provoditi studije, educirati i informirati. Naši kupci su angažirani u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i drugim poljima ruralnog poslovanja.

Website: http://llkc.lv/lv

Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije (AGRRA) je javna ustanova koju je osnovala Zadarska županija (upravna jedinica Republike Hrvatske). Glavna djelatnost AGRRA-e je razvoj ruralnog područja Zadarske županije kojeg čini 28 općina i 4 grada. AGRRA koordinira i provodi aktivnosti vezane uz ruralni razvoj Zadarske županije te prati nacionalne i EU strategije s ciljem usklađivanja zakonodavstva na regionalnoj i lokalnoj razini s politikama poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Website: http://www.agrra.hr/

Atlantis Engineering je grčki ICT malo i srednje poduzeće koje podržava dnevne proizvodne aktivnosti u različitim tvornicama s jednostavnim i naprednim proizvodnim sustavima, organizacijom i informatizacijom odjela za održavanje, prilagođenim savjetovanjem o održavanju i obukom o optimizaciji životnog ciklusa imovine, kao i ICT rješenjima. Tvrtka je uspješno organizirala više od 100 tehničkih odjela proizvodnih tvrtki, tvrtki iz poljoprivredno-prehrambenog sektora, uslužnih tvrtki, bolnica i luka. Tvrtka ima značajno iskustvo u projektima strukovnog osposobljavanja, obuke na radnom mjestu, učenja uz rad, organizacije radionica, pilot testiranja i uvođenja novih proizvoda na tržište.

Website: https://atlantis-engineering.com/