Main objective of the project is innovation. The general objective of AgriCoopValue is to apply a unified social accounting system for agri-food cooperatives within a favorable framework throughout Europe, in order to monetize their social value and determine their multiplying capacity within rural environments of the European Union.

Duration: From 2020-10-01 to 2022-09-30 (24 months)

Project ID: 2020-1-ES01-KA202-083200

Funded under: Erasmus+ KA2 Strategic Partnership

Call for proposal: Innovation

 

AgriCoopValue will meet the need of the European agri-food sector of an effective method to measure all the impacts (economic, social and environmental) that its industry produces, adapted to the idiosyncrasy of its sector and to the peculiarities of 5 subsectors: dairy, meat, fruit and vegetables, wine and olive oil.

Projekta galvenais mērķis ir inovācijas. AgriCoopValue vispārējais mērķis ir radīt metodi vienotas sociālās uzskaites sistēmas piemērošanai lauksaimniecības un pārtikas kooperatīviem Eiropas līmenī, lai gūtu peļņu no to sociālās vērtības un aprēķinātu to kapacitātes pieaugumu Eiropas Savienības lauku vidē.

Projekta norise: No 01.10.2020. līdz 30.09.2023. (36 mēneši)

Projekta ID: 2020-1-ES01-KA202-083200

Finansējums: Erasmus+ KA2 Stratēģiskā Partnerība

Atbalstāmā joma: Inovācijas

AgriCoopValue atbalstīs Eiropas lauksaimniecības pārtikas nozares vajadzību pēc efektīvas metodes, lai izmērītu visas nozares radītās ietekmes (ekonomisko, sociālo un vides). Šī metode būs pielāgota nozares īpatnībām un 5 apakšnozarēm: piena, gaļas, augļu un dārzeņu, vīna un olīveļļas.

Tiešsaistes mācību platforma

Tiešsaistes mācību platforma ietver apmācību saturu par sociālās vērtības monetizāciju lauksaimniecības pārtikas nozarē un šīs metodikas pielietošanas īpatnībām šādās apakšnozarēs: piena produkti, gaļa, augļi un dārzeņi, vīns un olīveļļa. Inovatīvās tiešsaistes apmācību platformas dubultais mērķis ir digitāls atbalsta rīks pasniedzējiem šīs metodes ieviešanai, kā arī e-mācību platforma lietotājiem. Lietotājiem ir iespēja piekļūt tiešsaistes saturam viņiem ērtā laikā, un viņu rīcībā ir teksti, video, attēli, skaidrojošas infografikas un citi materiāli. Bezmaksas digitālais atbalsts ļauj izmantot, pielāgot vai pārdalīt materiālu bez jebkādiem ierobežojumiem atkarībā no katra individuālās vajadzības.

Mācību programma

Mācību programmas mērķis ir uzlabot un attīstīt to cilvēku profesionālo profilu, kuri ir ieinteresēti pievienot sociālo vērtību kooperatīviem lauksaimniecības un pārtikas nozarē. Programma ar savu novatorisko saturu dos ieguldījumu šīs nozares ikdienas darbā.

Sociālās vērtības aprēķināšana

Mērķis ir vizualizēt vērtību, ko rada lauksaimniecības un pārtikas kooperatīvi, ņemot vērā ne tikai grāmatvedības datus un nodarbinātību. Sociālā vērtība tiks mērīta, izmantojot jaunu un standartizētu metodiku.

Tiešsaistes mācību programma

Mācību programma sastāv no 5 tiešsaistes apmācību moduļiem, pa vienam katrā apakšnozarē. Digitālie mācību resursi un pārējais tiešsaistes apmācību saturs, kas izstrādāts, pamatojoties uz kooperatīvu sociālās vērtības aprēķināšanas rezultātiem, atrodams šeit.

Pievienojies mūsu mācību platformai

MĒS STRĀDĀJAM PIE TĀ
piekļūstiet platformai šeit

Daži no mūsu pieredzes stāstiem