AGACA ir kooperatīvu asociācija, kas veicina lauksaimniecības un pārtikas kooperatīvo uzņēmumu ekonomisko kapacitāti Galisijā – Spānijas ziemeļrietumu reģionā. Mūsu pamatdarbība ir nodrošināt vīziju, vadību un vērtību lauksaimniecības pārtikas kooperatīvu kustībai Galisijā, lai stiprinātu mūsu asociācijas biedrus, kas darbojas mūsdienu mainīgajā un konkurētspējīgajā pasaulē. AGACA dibināta 1988. gadā kā bezpeļņas un nevalstiska organizācija. Mēs apkalpojam 100 Galisijas kooperatīvus, kuros kopā ir vairāk nekā 34 000 individuālu biedru, tiešā veidā nodarbinot nodarbina vairāk nekā 1000 cilvēku un kuru kopējais apgrozījums ir aptuveni 2 G eiro.

Mājas lapa: https://agaca.coop/

GEAaccounting [Global Economic Accounting] ir bezpeļņas ekonomisko interešu grupa, kuras mērķis ir izveidot tādu cilvēku kopienu, kas ir ieinteresēti sociālās grāmatvedības attīstībā un ieviešanā visa veida organizācijās. GEAaccounting ir integrējušas 50 vienības, starp kurām ir universitātes, farmaceitiskās organizācijas, konsultāciju iestādes, kā arī dažādi uzņēmumi un organizācijas. Mūsu mērķis ir sociālās grāmatvedības “urbi et orbi” paplašināšana, kura ietvaros mēs sadarbojamies ar dažādām institūcijām, lai radītu un izplatītu zināšanas par sociālo grāmatvedību. Galvenie veiktie pasākumi ir sociālās grāmatvedības izpēte, publicēšana, apmācība un izmantošanas sertifikācija, veicinot tās ieviešanu ikdienas dzīvē.

Mājas lapa: www.geaccounting.org

Īrijas kooperatīvo organizāciju biedrība ir Īrijas kooperatīvu kustības pārstāvniecības organizācija. Mūsu pamatdarbība ir dibināta 1894. gadā, un tās galvenais uzdevums ir nodrošināt vīziju, vadību un vērtību kooperatīvajai kustībai Īrijā. Mūsu darbības prioritāte ir kooperatīvu kustības un mūsu biedru vajadzību izvirzīšana priekšplānā, un mēs izmantojam mūsu dibinātāju novatorisko un neatlaidīgo garu, lai palīdzētu stiprināt mūsu kooperatīvus, uzlabojot konkurētspēju, izaugsmi un ilgtermiņa ilgtspējības nodrošināšanu. ICOS apkalpo kooperatīvo sektoru septiņās galvenajās kategorijās: daudzfunkcionāli piena kooperācijas uzņēmumi; Lopkopības nozares kooperatīvie uzņēmumi; Veikalu, tirdzniecības un vairumtirdzniecības kooperatīvi; ar pakalpojumiem saistīti kooperatīvi; uz sabiedrību orientēti, kultūras un atpūtas kooperatīvi; Pārtikas, zvejas un dzērienu kooperatīvi un konsultāciju un izglītības pakalpojumi.

Mājas lapa: http://www.icos.ie/

CONFAGRI tika dibināts 1985. gada oktobrī Lisabonā un pārstāv Portugāles kooperatīvo sektoru nacionālos un starptautiskos forumos. CONFAGRI nodarbina aptuveni 60 cilvēkus, no kuriem lielākā daļa atrodas Lisabonā, bet daži tehniskie darbinieki ir nodarbināti visā Portugāles teritorijā, atbalstot kooperatīvu darbību, un viens pastāvīgi strādā Briseles birojā. CONFAGRI ir COGECA (Eiropas lauksaimniecības kooperatīvu) biedrs, Eiropas Savienības Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekle. CONFAGRI galvenais mērķis ir lauksaimniecības nozares ilgtspējīga attīstība kā atbalsts lauku apvidu dzīvotspējai ciešā dialogā ar kooperatīviem un lauksaimniecības organizācijām (lauku apvidu MVU), kas pārstāv vairāk nekā 50% Portugāles lauksaimnieku. CONFAGRI biedri ir atrodami visās Portugāles lauksaimniecības nozarēs.

Mājas lapa: www.confagri.pt

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) – ir konsultāciju uzņēmums, kas dibināts 1991. gadā un pārvalda centrālo biroju Ozolniekos un 26 filiāles visā Latvijas teritorijā. LLKC nodarbina vairāk nekā 500 darbinieku, un tam ir liela pieredze lauku attīstības pasākumu īstenošanā un koordinēšanā, kā arī lauksaimniecības konsultāciju pakalpojumu sniegšanā valstī. Mūsu misija ir sniegt konsultācijas un pakalpojumus, kas saistīti ar nozares ražošanas procesiem, grāmatvedību un biznesa plānošanu lauku uzņēmējiem, organizācijām un iedzīvotājiem, kā arī veikt mācības, izglītot un informēt. Mūsu klienti ir iesaistīti lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un citās lauku uzņēmējdarbības jomās.

Mājas lapa: http://llkc.lv/lv

Zadaras apgabala lauku attīstības aģentūra (AGRRA) ir Zadaras grāfistes (Horvātijas Republikas administratīvā apakšvienība) izveidota publiska iestāde. Galvenā AGRRA darbība ir Zadaras apriņķa lauku teritorijas attīstība, ko veido 28 pašvaldības un 4 pilsētas. AGRRA koordinē un īsteno darbības, kas saistītas ar Zadaras apgabala lauku attīstību un seko valsts un ES stratēģijām ar mērķi saskaņot likumdošanu reģionālā un vietējā līmenī ar lauksaimniecības un lauku attīstības politiku.

Mājas lapa: http://www.agrra.hr/

Atlantis Engineering ir Grieķijas IT MVU, kas atbalsta ikdienas ražošanas darbības dažādās ražotnēs ar vienkāršām un progresīvām sistēmām, apkopes nodaļu organizēšanu un datorizāciju, pielāgotām tehniskās apkopes konsultācijām un apmācībām par aktīvu dzīves cikla optimizāciju, kā arī par IT risinājumiem. Uzņēmums veiksmīgi organizējis vairāk nekā 100 ražošanas uzņēmumu, lauksaimniecības pārtikas nozares uzņēmumu, pakalpojumu uzņēmumu, slimnīcu un ostu Tehniskās nodaļas. Uzņēmumam ir ievērojama pieredze profesionālās apmācības projektos, apmācībās darba vietā, darba vidē balstītās mācībās, darbnīcu organizēšanā, pilottestēšanā un jaunu produktu ieviešanā tirgū.

Mājas lapa: https://atlantis-engineering.com/